viewsproductions-cultuurraadfoto-1-8

Over Week van de Cultuur

Het doel van de Week van de Cultuur is om zoveel mogelijk mensen, jong en oud, cultuur te laten ervaren, maar ook het presenteren en promoten van het brede culturele leven in Maassluis. Hierbij bieden wij de culturele organisaties in Maassluis in zo breed mogelijke zin een ‘podium’ om zich te laten zien. De Week van de Cultuur is een initiatief van de Culturele Raad Maassluis.

De Week van de Cultuur:

  • Ondersteunt en stimuleert eigen initiatieven van organisaties / verenigingen
  • Wil cultuur zichtbaar maken op meerdere locaties in de stad Maassluis; daarmee brengen wij cultuur dichter naar de mensen
  • Stimuleert samenwerking tussen disciplines
  • Ondersteunt de doelstellingen van de Maassluisse cultuurvisie:
    
- cultuuractiviteiten voor kinderen / jeugd / jongeren
    
- versterken van de amateurkunst
  • Wij hebben ruimte voor interactieve onderdelen (zelf doen, zelf meedoen)

De Week van de Cultuur is gekoppeld aan het landelijke initiatief ‘Ik Toon’ ter promotie van de (amateur)kunst/cultuur die wordt gehouden in de maand juni.

Contactpersoon is Marcel van Raaij: m.raaij@crmmaassluis.nl of info@spem.nu 

Van 8 tot en met 15 juni 2024

Wij bieden culturele organisaties in Maassluis het ‘podium’ om zich te laten zien.

Aanmelden organisatie